Effektiva verktyg som gör uppgifterna enklare

Utveckling och tillverkning av specialutrustning
för vägunderhåll

Utrustning för plogbillar

UTRUSTNING FÖR
SKYLTTVÄTT / TUNNELTVÄTT /
BROSKÖLJNING / SPECIELL UTRUSTNING

Målningssystem
för märkning

Aviseringspanel

Hydraulisk enhet

Andra produkter

Vägunderhåll och markering

S. Risa AS levererar produkter inom vägunderhåll och vägmarkering. Vi har ett brett utbud av specialprodukter såsom tunneltvättutrustning, vägmarkering, högtryckstvätt och ploghantering. 

Montering och service

Maskiner monteras enkelt på de flesta fordon och har en rad praktiska och tekniska fördelar. På vår verkstad i Undheim servar vi våra maskiner. Vi har bra serviceavtal för att säkerställa livslängden och förhindra onödiga stillestånd.

NUVARANDE