Vattenmodul 1200

Vattenmodul 1200 rörspolning, vägkant, brokant, brospolning, teknisk spoltunnel etc. Modul för spoljobb med kallvatten. 

Specifikationer

För beställning, information eller frågor om produkterna