Modul 148 - Tunneltvätt - Brospolning

Modul 148 är en kombinerad modul som tillsammans med Uniarm 700 är en effektiv utrustning för att tvätta tunnlar, broar mm.

Beskrivning

För beställning, information eller frågor om produkterna