Stickup 800

Att plocka pinnar kan vara ett tungt och inte minst farligt jobb för en person som är ute på fordonet och plockar. Stickup 800 underlättar och effektiviserar plockningen av brödpinnar. Maskinen plockar alla typer av pinnar i upp till 15 km/h. Kontakterna placeras i ett magasin där kontakterna enkelt kan buntas direkt. Maskinen arbetar automatiskt, men har en manuell funktion för att plocka pinnar som är svåra att stå så att man måste stanna för att få ner stickan i gripklon.

Automatisk inspelning av plogbillar i fart

För beställning, information eller frågor om produkterna