Effektive verktøy som gjør oppgaver enklere

Utvikling og produksjon av spesialutstyr
for veivedlikehold

Utstyr for Brøytestikker

UTSTYR FOR
SKILTVASK / TUNNELVASK /
BROSPYLING / SPESIALUTSTYR​

Malesystem
til formerking

Varselpanel

Hydraulikkaggregat

Andre produkter

Vedlikehold og merking av vei

S. Risa AS leverer produkter innen veivedlikehold og veimerking. Vi har en lang rekke spesialprodukter som tunellvaskeutstyr, veimerking, høytrykkspyling og brøytestikkhåndtering. 

Montering og service

Maskiner monteres enkelt på de fleste kjøretøy og har en rekke praktiske og tekniske fordeler. På vårt verksted på Undheim utfører vi service på våre maskiner. Vi har gode serviceavtaler for å sikre levetiden og hindre unødvendig driftsstans.

AKTUELT